Myanmar Blog » Articles, Knowledge Base, Notes, shweDarling » လူငယ္​​ေလးမ်ား အဖြဲ႕

လူငယ္​​ေလးမ်ား အဖြဲ႕

  Tun Tun Naing & Zu Zu Maung’s wedding reception pictures

  Myanmar actress Zu Zu Maung and her husband Tun Tun Naing held

  shwedarling.com/blog

  Couple of the day – R Zarni and One

  It is with pleasure that we introduce our first couple of the

  shwedarling.com/blog

  Crusher TV Commercial

  Pictures from the Crusher TV Commercial. The director was Zin Yaw

  shwedarling.com/blog

  Beware! of Tourbox Travel Agency scam

  အြန္လုိင္းက ျပည္ပခရီးစဥ္ေၾကာ္ျငာ ေငြရွင္းၿပီး လိမ္သြား ေဖေဖ က ဒီရက္ထဲ ခရီးထြက္ခ်င္တယ္ဆိုလို႔ ကိုယ္ကလည္း ရံုးထဲကေန ရံုးျပင္ကို မထြက္ရတဲ႔

  shwedarling.com/blog

ေအာင္၀င္းခိုင္ေကာင္ကေလး …..
မင္းကြာ DSA (၃၆)ဆင္း ၾကည္း – ၂၆၀၃၄ ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္မွာ ဒုမွဴးႀကီး
တာ၀န္ဆိုတဲ့ ႀကီးေလးတဲ့တာ၀န္ႀကီးကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္ေနာ္ ။
စစ္သက္ (၁၉)ႏွစ္ခန္႔ ထမ္းေဆာင္ခဲ့တာပဲ ။
ႏွေျမာစရာ ေကာင္းတယ္ ။
ထားပါ …. ထားပါ ။
ဒါေတြက ၿပီးခဲ့ပါၿပီ ။ ၿပီးခဲ့ပါၿပီ ။

ေအာင္၀င္းခိုင္ေကာင္ကေလး …..
မင္း ….. စစ္ဗိုလ္ႀကီးလံုးလံုး ဗိုလ္မွဴးႀကီးရံႈးေလာက္ပါဘိ ျဖစ္ရဲ႕သားနဲ႔ ….
စစ္သားဆိုတာ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးကို ကာကြယ္ေပးသူ ျဖစ္ခဲ့လ်က္သားနဲ႔ …
စစ္သားဆိုတာ ႏိုင္ငံေတာ္က ေကၽြးတဲ့ ထမင္းနဲ႔ ဟင္းေတြကို စားၿပီး …..
ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ျပည္သူတို႔က ေထာက္ပံ့တဲ့ ရိကၡာ ၊ လစာေတြ အေဆာင္
အေယာင္ေတြ ခံစားခဲ့ပါလ်က္ ……
မင္းကြာ …… မင္းကြာ
ျပည္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္တဲ့ ဦးကိုနီကို လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ဖို႔ ဘာေၾကာင့္
ေစခိုင္းခဲ့တာလဲ ။

ေအာင္၀င္းခိုင္ေကာင္ကေလး …..
မင္းနဲ႔ ဦးကိုနီ ….
ဦးကိုနီနဲ႔ မင္းနဲ႔ …..
တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ရန္ၿငိဳးရန္စေတြ ကမၻာမေၾကေအာင္ ရွိခဲ့လို႔လား ။
ေငြေၾကးဇာတ္လမ္း အရႈပ္အရွင္းေတြ ရွိခဲ့လို႔လား ။
အသည္းကြဲဇာတ္လမ္းျဖစ္တဲ့ မိန္းမကိစၥေတြ ၿငိခဲ့လို႔လား ။
အမႈေတြ ျဖစ္ခဲ့လို႔လား ။
ဒါမွမဟုတ္ ….. ဟိုဒင္း ဟိုဟာေတြ ေျပာသလို ……
မ်ိဳးခ်စ္အစြန္းေရာက္ လူငယ္စိတ္ျဖစ္သြားလို႔လား ။
ဦးကိုနီကို သတ္ဖို႔ ေစခိုင္းခဲ့တာလား ။ လား ။ လား …..

ေအာင္၀င္းခိုင္ေကာင္ကေလး …..
မင္းကြာ …. မင္း ဦးကိုနီကို သတ္ဖို႔ ဆံုျဖတ္ခဲ့တာကို မင္းရဲ႕အကိုျဖစ္သူ
DSA (၃၄)ဆင္း ေထာင္က် ဗိုလ္ျပဳတ္ ၊ ဘုရားခိုးေရာင္းခဲ့သူကိုမ်ား ….
အဇာတသတ္ ….. ေဒ၀ဒတ္ကို ဆရာတင္မွားသလို တင္ခဲ့ေသးတယ္ ။
ျဖစ္မွ ျဖစ္ရတယ္ ။
သိန္းတစ္ေထာင္ေပးလို႔ လူသတ္ေပးမယ့္လူေတြ ျမန္မာျပည္မွာ အမ်ားႀကီး
ပါကြာ ။
ေငြရမယ္ဆိုရင္ လုပ္မယ့္လူေတြ တပံုတပင္ ေပါမွေပါတဲ့ ႏိုင္ငံေလကြာ ။

ေအာင္၀င္းခိုင္ေကာင္ကေလး …..
အခုေတာ့ ….. မင္းရဲ႕ လုပ္ရပ္ဟာ
မိသားစုလည္း သိကၡာက်ၿပီး တိုက္ပြဲမွာက်ဆံုးခဲ့တဲ့ မင္းရဲ႕အေဖ မ်က္ႏွာကိုမွ
မေထာက္ မညွာ လုပ္ရက္တယ္ ။
မင္းရဲ႕အေမကိုေတာ့ မေျပာလိုပါဘူး ။
တစ္ပင္လဲလို တစ္ပင္ထူခဲ့တာ …. မင္းရဲ႕အကိုေအာင္၀င္းေဇာ္က အဓိက
တရားခံေလကြာ ။
သူ ေထာင္က်လို႔ သြားေတြ႕မိရင္းက လက္သင့္ရာစားေတာ္ေခၚမိသြားလို႔ပါ ။
မင္းအေမကို ခြင့္လြတ္လိုက္ ။
မင္းအေဖကုိ သနားလိုက္ပါ ။

ေအာင္၀င္းခိုင္ေကာင္ကေလး …..
မင္းကြာ ……
အခုလို လုပ္လိုက္ေတာ့ မင္းကို စစ္သားႀကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္
ေမြးထုတ္ေပးခဲ့တဲ့ DSA ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးလည္း သိကၡာက် ။
မင္းရဲ႕ အပတ္စဥ္က သူငယ္ခ်င္းေတြလည္း သိကၡာက် ။
မင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာတပ္မေတာ္ႀကီးလည္း မင္းေၾကာင့္….
သိကၡာက် ။
တပ္မေတာ္အရာရွိေတြလည္း မင္းေၾကာင့္ ျပည္သူအၾကားမွာ မ်က္ႏွာငယ္ရ။
ေၾသာ္ …… မင္းတို႔ မ်ိဳးခ်စ္အစြန္းေရာက္ပံုမ်ားေတာ့ အားရ အားက်စရာႀကီး
ပဲေနာ္ ။

ေအာင္၀င္းခိုင္ေကာင္ကေလး …..
မင္းက ဦးကိုနီကို သတ္ဖို႔ မင္းရဲ႕အကိုေအာင္၀င္းေဇာ္ကို ေငြ ထုတ္ေပးတာ
လား ။ ခိုင္းေစတာလား ။
မင္းရဲ႕ ညီေလး (တပ္မေတာ္အေခၚအေ၀ၚ) ေဇယ်ၿဖိဳးက မင္းကို ေငြထုတ္
ေပးတာလား ။ ခိုင္းေစတာလား ။
သူတို႔တေတြ ေျပာသလို မင္းကို မမိေသးေတာ့ ငါ မရွင္းလို႔ ေမးလိုက္တာ ။
ဘယ္သူပဲ ေငြေပးေပး ၊ ခိုင္းခိုင္း …..
ေသခ်ာတာကေတာ့ ဦးကိုနီ ေသသြားခဲ့ၿပီ ။ ဟုတ္တယ္ ဟုတ္ ။

ေအာင္၀င္းခိုင္ေကာင္ကေလး …..
ေနာက္ ….. တစ္ခု
ငါ မရွင္းလို႔ ေမးရဦးမယ္ ။
ေဇယ်ၿဖိဳးက ဘာသာ သာသနာကို အင္မတန္ ၾကည္ညိဳသတဲ့လား ။
ဒါေၾကာင့္ အသက္ငယ္တဲ့သူ႔ကို မင္းက ဆရာတင္လိုက္သတဲ့လား ။
ျမင့္ျမတ္ပါေပ့ကြာ ။
သာဓုအလီလီ ႀကိမ္ခါႀကိမ္ေျမာက္ ေခၚေပးရမလို႔ ျဖစ္သြားတယ္ ။
မထူးပါဘူး ။ သာဓု ေခၚေပးလိုက္ပါ့မယ္ ။
သာဓု သာဓု သာဓု ။

ေအာင္၀င္းခိုင္ေကာင္ကေလး …..
မင္းနဲ႔ တစ္ပတ္စဥ္ထဲ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
လင္းေဇာ္ထြန္းေရာ ဒီအမႈထဲမွာ မပါဘူးလား ။
သူ ဘာေၾကာင့္ မပါတာလဲ ။
ႀကံရာပါေလးေတာင္ မပါဘူးလားလို႔ ေစ်းဆစ္ ေမးလိုက္ဦးမယ္ ။
ေၾသာ္ ….. ၂၀၂၀ မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ဒီအမႈကေန
ေဖ်ာက္ေပးထားတာလား ။
စိတ္၀င္စားစရာႀကီးေနာ္ ။
ဒီမွာလည္း မင္းတို႔ လုပ္ရပ္က လွတယ္ေနာ္ ။ ျမင့္ျမတ္တယ္ေနာ္ ။
ေအး … ငါ ေမ့သြားလို႔ ေဆာရီး ….. ေဆာရီး ။
မင္းတို႔က သူတို႔ေျပာသလို မ်ိဳးခ်စ္အစြန္းေရာက္ေတြကိုး ။

ေအာင္၀င္းခိုင္ေကာင္ကေလး …..
မင္းကလည္းကြာ ေယာကၤ်ားျဖစ္ၿပီးကြာ ……
ေၾကာက္ေနရတယ္လို႔ ။
မင္းက ….. ေယာကၤ်ားေလ …..
ေယာကၤ်ားထဲကမွ ….. စစ္သား
စစ္သားထဲကမွ ….. စစ္ဗိုလ္
စစ္ဗိုလ္ထဲကမွ ….. တပ္ရင္းမွဴးျဖစ္ခဲ့သူေလကြာ ။
ကိုယ္လုပ္ၿပီးရင္ ခံရဲရမွာေပါ့ ။
မင္းကို သူတို႔ ကာကြယ္ေပးၾကမွာပါ ။
ဒါေတြ သိရဲ႕သားနဲ႔ ……
မင္းမို႔ ေယာကၤ်ား မပီသစြာ …..
စစ္ေခါင္းေဆာင္ မပီသစြာ ……
ေျပးရဲလိုက္တာ
ထမီကၽြတ္မတတ္ပဲေနာ္ ။

ေအာင္၀င္းခိုင္ေကာင္ကေလး …..
မင္း ေယာကၤ်ားပီပီ ၊ စစ္သားပီပီ
လာေရာက္ အဖမ္းခံလွည့္ပါ ။
မင္း မရွိရင္ ၊ မင္းကို မမိရင္ သူတို႔တေတြ ဒုကၡေရာက္လိမ့္မယ္ ။
သူတို႔တေတြ ေခါင္းစား ေခါင္းမူး ခဏ ျဖစ္သြားလိ္မ့္မယ္ ။
ေဇယ်ၿဖိဳးအေနနဲ႔ ေနာက္ဆံုးတရာခံ ခ်ီးထုပ္ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္ ။
မင္း ထမီ၀တ္ၿပီ း ထြက္ေျပးမေနနဲ႔ ။
ဟို…… (xxxx) ေတြဆီမွာ ဗံုးခိုက်င္းလို သေဘာထားၿပီး ပုန္းခိုမေနနဲ႕ ။
လာလွည့္ အဖမ္းခံလွည့္ ျပစ္မႈေကၽြးေတြ ဆပ္လွည့္ပါကြာ ။
မင္းအကိုႀကီးနဲ႔ …..
မင္း ညီေလးနဲ႔ …..
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး မိုက္ေၾကြးမိုက္ျပစ္ေတြ လာဆပ္ပါေတာ့လို႔ ငါ ေျပာပါရေစ ။
ငါ ေျပာသာ ေျပာေနရတာ ……
မင္း လူျပည္ ျမန္မာျပည္မွာေရာ ရွိေကာ ရွိေသးရဲ႕လား မသိ ။
မင္း ယံုၾကည္ပါတယ္ဆိုတဲ့ သူတို႔တေတြက …. သူတို႔တေတြက …..
ဇိကုတ္ၿပီး နတ္ျပည္ တင္ေပးလိုက္သလား မသိ …. မသိလို႔ပါကြာ ။
ေတာ္ေသးၿပီ ….. ေတာ္ေသးၿပီ ။
မင္း နတ္ျပည္ေရာက္ေနရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ ေအာက္ျပည္ပဲေရာက္ေရာက္ ငါတို႔ကို
ေတာ့ စစ္သားပီပီ ၆၅ (သတင္းပို႔ဦး) လုပ္ဦး ။
ငါတို႔တေတြ ၃၅ (ေစာင့္ေနမယ္ ) လုပ္ထားမယ္ ။
ရွင္းလား ။

ဒါပဲ ….. ဒါပဲ ။

ေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္စားေနတဲ့ လူငယ္ေလးတစ္ဦး

ေငြစိုး Ngwe Soe

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=795701123920803&id=100004427671225
.
Credit : Ngwe Soe
.
ျပန္လည္မ်ွေဝေပးပါတယ္။
ေလးစားလ်ွက္
Credit to Martin Swe

image

image

image

image

image

image

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Social Bookmarking: del.icio.us:လူငယ္​​ေလးမ်ား အဖြဲ႕ digg:လူငယ္​​ေလးမ်ား အဖြဲ႕ spurl:လူငယ္​​ေလးမ်ား အဖြဲ႕ wists:လူငယ္​​ေလးမ်ား အဖြဲ႕ simpy:လူငယ္​​ေလးမ်ား အဖြဲ႕ newsvine:လူငယ္​​ေလးမ်ား အဖြဲ႕ blinklist:လူငယ္​​ေလးမ်ား အဖြဲ႕ furl:လူငယ္​​ေလးမ်ား အဖြဲ႕ reddit:လူငယ္​​ေလးမ်ား အဖြဲ႕ fark:လူငယ္​​ေလးမ်ား အဖြဲ႕ blogmarks:လူငယ္​​ေလးမ်ား အဖြဲ႕ Y!:လူငယ္​​ေလးမ်ား အဖြဲ႕ smarking:လူငယ္​​ေလးမ်ား အဖြဲ႕

Get notified by email when shweDarling.com blog is updated! CLICK HERE!

Comments are closed.

International Prepaid Cards

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဖုန္းေခၚၾကမယ္

Burmese-English Dictionary
Featured sites
Myanmar Entertainment
Free Flash Games
Advertise here
Live Search
Categories
Recent Comments
Archives
Myanmar Blogs
Misc.
Korean Friend Finder - Free Sign Up!

web page hit counter